Ιδε ο Άνθρωπος


Θέμα: Ιδε ο Άνθρωπος
Διαστάσεις: 30*40 εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσός 23κ, πάνω σε ξύλο
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2007

Αγία Παρασκευή

Θέμα: Η Αγία Παρασκευή
Διαστάσεις: 30*40 εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσός 23κ, πάνω σε ξύλο
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2007

Αγιος Νικόλαος ο Πλανάς

Θέμα: Ο Αγιος Νικόλαος ο Πλανάς
Διαστάσεις: 30*40 εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσός 23κ, πάνω σε ξύλο
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2008

Αγία Ελπίδα

Θέμα: Η Αγία Ελπίδα
Διαστάσεις: 20*30 εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσός 23κ, πάνω σε ξύλο
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2006

Αγία Ουρανία

Θέμα: Η Αγία Ουρανία
Διαστάσεις: 20*30 εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσός 23κ, πάνω σε ξύλο
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2006

Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος


Θέμα: Ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (σε δέηση)
Διαστάσεις: 20*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσός 23κ, πάνω σε ξύλο
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2006