Θέμα: Ιησούς Χριστός
Διαστάσεις: 20*50εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, σε κορμό δέντρου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Ιησούς Χριστός

Θέμα: Ιησούς Χριστός
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Παναγία η Γλυκοφιλούσα (2)

Θέμα: Παναγία η Γλυκοφιλούσα (2 διαφορετικές εικόνες)
Διαστάσεις: 30*40εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσό 23Κ ,σε ξύλο με φυσική κορνίζα
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Άμπελος

Θέμα: η Άμπελος
Διαστάσεις: 30*40εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, Χρυσό 23Κ ,σε ξύλο με φυσική κορνίζα
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Άγιος Νεκτάριος

Θέμα: Άγιος Νεκτάριος
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Αγία Ευγενία

Θέμα: Αγία Ευγενία
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Αγία Κυριακή

Θέμα: Αγία Κυριακή
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Άγιος Αστέριος

Θέμα: Άγιος Αστέριος
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Αγία Μαρίνα

Θέμα: Αγία Μαρίνα
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Αγία Χρυσή

Θέμα: Αγία Χρυσή
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Άγιος Τρύφων

Θέμα: Άγιος Τρύφων
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010

Άγιος Εφραίμ

Θέμα: Άγιος Εφραιμ
Διαστάσεις: 12*30εκ
Υλικά: Φυσικά Χρώματα με Αυγοτέμπερα, πάνω σε κεραμίδι παλαιού τύπου
Ημερομηνία που δημιουργήθηκε: 2010